Terug naar Home

Welke acties plaatsen we?

Onze missie

Met dit platform zetten we ons in voor een rechtvaardigere wereld, in de breedste zin van het woord. Zoals Amnesty International het verwoordt: “Een eerlijke verdeling van rijkdom en voorzieningen, bescherming tegen uitbuiting en onderdrukking”. 

Dit betekent…

  • Dat we strijden tegen elke vorm van discriminatie, haat en onderdrukking.
  • Dat we strijden tegen het uitbuiten van mensen en dieren of het uitputten van de aarde.
  • Dat we strijden voor een gelijke verdeling van welvaart, voor zelfbeschikking en voor het respecteren van de mensenrechten, overal ter wereld.

Voorwaarden voor plaatsing

Alle acties die op dit platform staan, zijn door ons getoetst aan de onderstaande voorwaarden. 

Wat plaatsen we wel? 
We plaatsen acties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Zowel de actie zelf als de missie van de organisator passen binnen onze missie. 
  • De actie heeft een geweldloze insteek.

Wat plaatsen we niet?

  • We plaatsen geen acties waarvan we de indruk krijgen dat er door de demonstranten geweld zal worden gebruikt.
  • We plaatsen geen acties met een discriminerende of haatdragende boodschap. 

Standpunten

Geweld
We geven geen platform aan het aanzetten tot geweld in een actie, op welke manier dan ook. Echter, we keuren het niet af als betogers solidair zijn met een zeer onderdrukte groep, die geweld gebruikt tegen de onderdrukker.

Burgerlijke ongehoorzaamheid
We steunen burgerlijke ongehoorzaamheid als actiestrategie op de voorwaarde dat dit geweldloos is. Onder burgerlijke ongehoorzaamheid verstaan we acties waarbij opzettelijk de wet wordt overtreden met een bepaald politiek doel. Om bezoekers ervan bewust te maken dat er risico’s verbonden zijn aan dit type actie, plaatsen we een waarschuwingsbericht bij elke actie waar dit van toepassing is. 

Vragen, opmerkingen of feedback?

We zijn altijd bereid om een beslissing verder aan je toe te lichten. Je kunt ons bereiken per mail via info@watkanikdoen.nl.